خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

کارآفرینان فرهنگی

کارآفرینان فرهنگی افراد نوآوری هستند که با ایجاد شرکت‌های نوپای صنایع فرهنگی و خلاق، چرخه اقتصادی این صنایع را شکل می‌دهند. کارآفرینان فرهنگی با یافتن خلاءهای زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق ایران و طراحی یک محصول و یا خدمت نوآورانه به خلق ارزش برای ذی‌نفعان این حوزه می‌پردازند. بسیاری از این شرکت‌های نوپا با ایجاد یک بستر ایجاد و عرضه محصولات فرهنگی نقش مهمی در درآمدزایی این حوزه برای فعالان فرهنگی از جمله آفرینشگران بر عهده دارند.

مهم‌ترین فعالیت یک شرکت نوپا دست‌یابی به یک مدل کسب و کار است تا بتواند بر اساس آن و با توسعه مستمر محصول اولیه به سطحی برسد که با شرایطی مناسب، سرمایه‌گذار یافته و حتی در برخی مواقع بدون نیاز به حضور سرمایه‌گذار رشد کند. به همین جهت ابزارهای مدیریتی مورد نیاز یک شرکت نوپا تا حدودی با ملزومات یک شرکت مستقر و بزرگ متفاوت است. از این رو خدماتی که شبکه نوآوری برای کارآفرینان فرهنگی و شرکت‌های نوپا در نظر دارد عبارتند از: