خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

شرکت‌های خلاق

شرکت‌های صنایع فرهنگی و خلاق بازیگران اصلی تجاری این صنایع هستند که با تولید محصولات و ارائه خدمات خلاقانه خود اقتصاد فرهنگ و هنر را سامان می‌بخشند. این شرکت‌ها همانند هر شرکت تولیدی یا خدماتی دیگری نیازمند توجه به مسائل مدیریتی خود هستند و به جهت ماهیت فرهنگی‌شان علاوه بر مسائل مبتلا به سایر شرکت‌ها با چالش‌هایی خاص خود نیز مواجهند. برای مثال شرکت‌های این حوزه همچون تمامی شرکت‌ها نیازمند توجه به مدیریت منابع انسانی خود هستند، اما شرکت‌های فرهنگی و خلاق به جهت تفاوت‌های نیروی انسانی هنری و خلاقشان با دیگر کارکنان نیازمند به کارگیری روش‌هایی اختصاصی در مدیریت منابع انسانی هنری و خلاق می‌باشند. حوزه‌های مدیریتی زیر،‌حوزه‌های مهمی هستند که توجه به آن‌ها شرایط نوآوری شرکت‌های خلاق را فراهم می‌کند و عدم توجه به آن‌ها می‌تواند منجر به شکست آن‌ها در دنیای رقابتی تجارت شود.