دی ۲۶, ۱۳۹۴

درباره ما

شبکه نوآوری، شبکه فعالان نوآوری حوزه صنایع فرهنگی و خلاق ایران است. در این شبکه با ارائه چارچوب پویای «جورچین نوآوری» به ارائه راهکارهایی برای توسعه کسب و کار نوآور شما می‌پردازیم و در بخش «شبکه بایگران» شما را در شناخت زیست‌بوم صنایع خلاق ایران و یافتن همکار مناسب، یاری می‌نماییم.
همچنین در این شبکه بر آنیم که از یک سو با بررسی روندهای جهانی چشم‌انداز صنایع خلاق را به تصویر بکشیم و با انتشار اخبار فعالان نوآور ایرانی، مخاطبان این صنایع را از وضعیت کشور آگاه سازیم
شبکه نوآوری ضمن استقبال از پیشنهادها و انقادات شما، آماده معرفی مجموعه‌های فعال در حوزه نوآوری صنایع فرهنگی و خلاق است.

برای تماس با شبکه نوآوری علاوه بر فرم ارتباط با ما، از آدرس‌های زیر استفاده نمایید:

 

about_bg - Copy