دی ۲۶, ۱۳۹۵

شناسایی کانال‌های پخش

وقتی دیوان شاعران قدیمی را می‌خوانیم بسیاری از مواقع آن‌ها اثر خود را به یکی از پادشاهان یا اشراف و یا مقامی مذهبی هدیه کرده‌اند. این امر ناشی از آن است که در آن زمان و در غیاب فناوری‌های انتشار آثار هنری، هنرمندان مجبور بودند تحت حمایت مالی اشراف و مقامات سیاسی باشند. اما با شکل گیری فناوری‌های نوین ثبت و تکثیر آثار هنری، هنرمندان توانستند با انتشار انبوه این آثار وابستگی خود را به اشراف قطع نموده و اثر خود را در بازارهای هنری عرضه نمایند. در این زمان صاحب فناوری تکثیر و صاحب بازار (ناشر) نقشی اساسی در موفقیت یک اثر هنری در جذب مخاطب داشته‌اند. به همین جهت قدرت چانه‌زنی ناشران عموما بالاتر از هنرمندان بوده و بسیاری از اوقات سود اصلی فروش یک اثر هنری نصیب ناشر آن می‌شده است. این امر علاوه بر مسائل مالی موجب قدرت ناشر در معرفی یا عدم معرفی یک اثر به بازارهایی خاص نیز شده است.

امروزه با شکل گیری پلتفرم‌های فرهنگی نقش واسطه‌ها در عرضه و انتشار آثار هنری و محتوای خلاق بسیار کم شده است به گونه‌ای که بسیاری از ناشران با تمرکز بر انتشار دیجیتال، هزینه‌های تکثیر و عرضه را تقریبا حذف کرده‌اند. همچنین برخی از پلتفرم‌ها با ایجاد قابلیت خودانتشاری امکان کسب درآمد را برای مولفان و آفرینشگران فرهنگی و هنری فراهم نموده‌اند. شناسایی این کانال‌های نوین پخش و تغییر الگوی ذهنی سنتی پخش به سمت الگوهای نوین نشر، از اهداف اصلی شبکه نوآوری برای توسعه صنایع خلاق است.

تعیین استراتژی پخش: استراتژی فروش، استراتژی تبلیغات