خانه / آفرینشگران فرهنگی

آفرینشگران فرهنگی

هنرمندان و پژوهشگران خلاق، آفرینندگان اصلی محتوای فرهنگی هستند که این محتوا را در قالب آثار هنری، پژوهش‌ها و طراحی‌های کاربردی هنر و علوم انسانی و دیگر آثار اصیل و خلاقانه عرضه می‌نمایند. در یک زیست‌بوم کارای صنایع فرهنگی و خلاق، این آفرینشگران بدون دغدغه یافتن بستر مناسب پخش و بازاریابی، وقت خود را صرف آفرینش و تولید محتوای خلاق خود می‌نمایند. امری که امروزه و با توسعه بسترهای فروش آنلاین بیش از پیش در دسترس می‌نماید.

به همین جهت اصلی‌ترین دغدغه این آفرینشگران بایستی شناخت و توسعه توانمندی‌های تخصصی خود باشد. از سوی دیگر آشنایی با روش‌های گوناگون پخش و توانایی انتخاب از میان بسترهای متفاوت از توانمندی‌های ضروری آفرینشگران فرهنگی در زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق امروزه می‌باشد. در تیم‌های آفرینشگر علاوه بر موارد فوق یادگیری روش‌های کار تیمی و مدیریت منابع انسانی نیز برای اعضای تیم خوصوصا رهبر تیم ضروری می‌باشد.